Deltagarvillkor

gruppaktivitet

Riktlinjer för kursdeltagande:

Att gå på kurs i en grupp människor förutsätter en del grundläggande överenskommelser och ansvarstagande för att allt ska fungera hyfsat friktionsfritt och för att du ska kunna känna dig trygg.

Tunn röd linje

Ansvar:
Det är viktigt att minnas att du tar ansvar för din egen utveckling, dina egna gränser, och att du deltar på ett sätt som du känner är hanterbart för dig, såväl psykiskt och fysiskt som känslomässigt. Du tar eget ansvar för att respektera såväl dina egna gränser och att du säger nej till det du inte vill, såväl som att respektera andra gränser, och att acceptera att ett nej är ett nej, som inte behöver motiveras.

Samtycke:
Samtycke och respekt – för såväl dig själv som andra – är självklara grundprinciper på alla våra kurser. Att aldrig göra något med någon annan utan deras samtycke, att aldrig låta någon göra något med dig utan ditt samtycke – och så något många glömmer att nämna: att ge dig själv samtycke, att vara verkligt lyhörd för dina egna behov. Ja, vi är lite tjatiga med det där med samtycke – men det är faktiskt en oerhört viktig grundpelare i allt vi gör.

Sex och naket:
Generellt vill vi att alla deltagare ska kunna vara så nakna och sexuella som de vill på våra kurser, vilket också omfattar ledig tid. Vill du promenera runt naken, älska utomhus, eller i något annat gemensamt utrymme, så ska det inte vara något problem. Självklart med lyhördhet för omgivningen. Lika självklart är det förstås att inte vilja vara naken eller sexuell. Även där kommer principen om samtycke in.

Stimuli:
Vi som håller denna kurs är inte kategoriskt mot droger. Vi kommer att dricka både kaffe och te, och kanske något glas vin, om så önskas – vi kommer att ha en Trust Bar om man vill ha ett glas vin eller en kall öl.
Enligt husets regler är det inte tillåtet att röka inomhus, men det går förstås alltid att hitta någonstans utomhus där man inte stör någon med sin tobaksrök, om man bara går iväg en bit.
Illegala droger är definitionsmässigt inte tillåtna, och på punkten vad som är lagligt eller ej är Frankrike snarlikt Sverige (även om inget land i Europa är så militant tokhårda på detta som just Sverige), och därför respekterar vi det.

Framför allt vill vi uppmuntra deltagarna att bli ”höga” på de substanser som våra kroppar kan generera av egen kraft, som oxytocin, endorfin, dopamin m.m., och att du som kursdeltagare ska kunna vara så närvarande och levande som det bara går, för att vara öppen för extatiska tillstånd.
Alltså rekommenderar vi generellt att du avstår från olika yttre stimuli som kan avtrubba din förmåga att vara närvarande och intensivt sinnlig – åtminstone inför kurspassen. Detta inbegriper även det där extra glaset vin. Det trubbar av och gör dig mindre närvarande.

Att berätta om kursen / tystnadsplikt / dokumentation:
Allt som sker på kursen med deltagarna är konfidentiellt. Du kan berätta om dina egna erfarenheter, men prata inte med utomstående om vilka som varit med på kursen eller vad de sagt och gjort. Du kan dock gärna dela med dig av allt det som vi förmedlar på våra kurser. Det tycker vi bara är bra.

Det är absolut förbjudet att filma, fotografera eller spela in ljud under kursen – såvida du inte har samtliga närvarandes uttryckliga samtycke. Har ni det, så kan ni förstås filma och fotografera varandra hur mycket ni vill. Samtycke är grundprincipen.

Allt detta är specifikt avsett för din och de andra kursdeltagarnas trygghet och diskretion.

Ärlighet och ansvar:
Om situationen påkallar det bör du berätta om du har några könssjukdomar eller andra sjukdomar som kan påverka dig i någon riktning, om du har allergier, om du får psykiatrisk vård, har fysiska funktionshinder av något slag, om du är nyopererad, gravid, äter mediciner eller något annat som kursledarna eller kursdeltagarna behöver känna till.

Tunn röd linje

Cirkus Eros banner

Annonser